Now Reading
Artego Cool Shape – Gel tạo kiểu tóc ướt

Artego Cool Shape – Gel tạo kiểu tóc ướt

Artego Cool Shape – Gel tạo kiểu tóc ướt, lý tưởng với tóc thưa mỏng và trung bình. Định dạng và tạo cấu trúc cho cả tóc khô và tóc ướt. Giữ nếp tóc cứng và chắc. Dễ dàng tạo kiểu lại trên nền tóc khô

Giá: 384.000 VNĐ/300ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.