Now Reading
Artego Finger Print – Sáp bóng

Artego Finger Print – Sáp bóng

Artego Finger Print – Sáp bóng. Định dạng và tăng cường giữ nếp tóc. Không gây nhờn và nặng tóc. Lý tưởng với tóc trung bình và tóc dày.

Giá: 313.000 VNĐ/75ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.