Now Reading
Artego Flashback – Gel vuốt tóc cứng

Artego Flashback – Gel vuốt tóc cứng

Artego Flashback – Gel vuốt tóc cứng. Giữ nếp tóc cứng, đặc biệt trên tóc ướt. Dễ dàng tạo kiểu lại bằng nước. Hiệu quả lâu bền. Thích hợp với tóc trung bình và tóc dày.

Giá: 241.000 VNĐ/ 150ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.