Now Reading
Artego Root lifter – Xịt tạo độ phồng

Artego Root lifter – Xịt tạo độ phồng

Artego Root lifter – Xịt tạo độ phồng. Tạo độ phồng cho chân tóc, làm dày tóc và đầy đặn. Giữ nếp tóc cứng và chắc, làm bóng tóc. Dành cho tóc thưa mỏng, cần tạo độ phồng.

Giá: 413.000 VNĐ/300ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.