Now Reading
Biểu giá quảng cáo Tocdep.vn

Biểu giá quảng cáo Tocdep.vn

 

BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO

WEBSITE TOCDEP.VN

Liên hệ: Ms Châu 0903 286 698

Banner quảng cáo

Vùng 1: Banner đặc biệt – Top Banner

Kích thước: 728 x 90 pixels

Giá: 3.000.000 VND/tuần

Vùng 2: Banner đặc biệt – Cạnh măng sét Tóc Đẹp

Kích thước: 468 x 60 pixels

Giá: 2.000.000 VND/tuần

Vùng 3: Banner dọc trái

Kích thước: 160 x 600 pixel

Giá: 3.000.000 VND/tuần

Vùng 4: Banner dọc phải

Kích thước: 160 x 600 pixel

Giá: 3.000.000 VND/tuần

Vùng 5: Banner vuông

Kích thước: 270 x 270 pixel

Giá: 1.500.000 VND/tuần

Lưu ý: Banner quảng cáo sẽ xuất hiện tất cả các trang trên

See Also

tocdep.vn

Bài PR ngoài trang chủ

Vùng 6 : Vị trí trên cùng, nổi bật và dễ nhận thấy

Ảnh slide + Tilte bài

Giá: 1.500.000/slide/tuần

Vùng 7: Vị trí đặc biệt

Ảnh Thunnails + Title bài + Tóm tắt nội dung

Giá: 3.000.000/tuần

Lưu ý: Click chuột vào vùng mô tả sẽ ra bài viết nằm trong mục

tin. Bài viết này là cố định và không bao giờ bị xóa.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.