Theo quan niệm phương Đông, làm nhà là một trong ba công việc quan trọng nhất của một đời người nên cần phải thận trọng chọn tuổi chủ nhà khi xây cất. Thông thường, khi làm nhà phải tránh ba tuổi: kim lâu, hoang ốc và tam tai.

Tuổi kim lâu là gì?

Người xưa quan niệm nếu làm nhà vào một năm A,B, C nào đó mà trong năm ấy gia đình gặp nhiều tai họa  đột  ngột thì năm đó gọi là năm kim lâu.

Kim lâu có bốn loại: Kim lâu thân là tai họa xảy ra với chủ nhà, người đứng tên làm nhà. Kim lâu thê: tại họa xảy đến với vợ, kim lâu tử: tai họa xảy ra với con cái và  kim lâu lục súc: tai họa xảy đến với vật nuôi trong nhà.

Cách tính tuổi kim lâu

Tuổi kim lâu chỉ tính cho đàn ông, không tính cho đàn bà, do đó, làm nhà cũng chỉ lấy tuổi đàn ông mà không lấy tuổi đàn bà.

Tuổi kim lâu được tính như  sau:

Lấy tuổi mụ của người chủ gia đình chia cho 9, nếu dư 1 là gặp kim lâu thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử, dư 8 là kim lâu lục súc.

Có một cách khác là dung bàn tay kim lâu để tính.

Đốt số 1 được tính là 1 tuổi, đốt số 2: 2 tuổi…cứ đếm như vậy thuận theo chiều mũi tên đến năm có số tuổi hiện tại của mình. Nếu năm đó gặp đốt số 1 là kim lâu than, gặp đốt số 3 là kim lâu thê, gặp đốt số 6 là kim lâu tử, đốt số 8, kim lâu lục súc.

Bàn tay kim lâu

Ví dụ: Người 28 tuổi làm nhà có bị kim lâu không?

Lấy 29 chia cho 9, dư 1, vậy người đó bị kim lâu thân.

Đếm theo bàn tây kim lâu thì 1 tuổi, 10 tuổi nằm ở đốt số 1, 20 tuổi ở đốt số 2 và 28 tuổi lại quay về đốt số 1. Vậy 28 tuổi là tuổi kim lâu than.

Các tuổi chia cho mà số dư không phải là 1, 3, 6, 8 thì không phải là kim lâu. Tương tự các tuổi tính trên bàn tay kim lâu mà không rơi vào các số trên cũng k phải là kim lâu.

Kỳ sau: Các tính tuổi hoang ốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài cùng chuyên mục

Bình Luận

Viết nhận xét

Tên
Email
dich vu thiet ke website dịch vụ thiết kế website