Now Reading
Fudge Head Shine – Dưỡng bóng tóc

Fudge Head Shine – Dưỡng bóng tóc

Fudge Head Shine – Dưỡng bóng tóc. Công thức đặc biệt tạo độ siêu bóng, sáng nhưng không tạo sự kết dính. Sản phẩm lý tưởng cho việc kiểm soát lọn tóc rối

Giá: 295.000VNĐ/100ml

 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.