Now Reading
Fudge Membrane Gas – Keo xịt tạo kiểu cứng

Fudge Membrane Gas – Keo xịt tạo kiểu cứng

Fudge Membrane Gas – Keo xịt tạo kiểu cứng. Tạo độ cứng vừa và giữ cố định kiểu tóc. Sản phẩm đa năng phù hợp với cuộc sống năng động tái tạo bất kỳ kiểu tóc nào

Giá: 295.000VNĐ / 150ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.