Now Reading
Goldwell Pump Freezer – Keo xịt nhanh khô giúp định hình bất kỳ kiểu tóc nào

Goldwell Pump Freezer – Keo xịt nhanh khô giúp định hình bất kỳ kiểu tóc nào

Goldwell Pump Freezer – Keo xịt nhanh khô giúp định hình bất kỳ kiểu tóc nào. Tạo kiểu siêu cứng, có thể giữ nếp trọn một ngày.  Dưỡng màu, có thể gội sạch dễ dàng

Giá: 260.000VNĐ/200ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.