Now Reading
Hair School Musical – Bạn là phong cách đồ uống nào?

Hair School Musical – Bạn là phong cách đồ uống nào?

Bạn có biết một người có phong cách đẹp sẽ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, thoải mái như được uống một ly nước mát trong ngày hè. Vậy nếu ví phong cách như một loại đồ uống, bạn sẽ là loại nào?

 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.