Now Reading
Kella Karatin – Dưỡng Keratin dùng trước khi uốn, duỗi

Kella Karatin – Dưỡng Keratin dùng trước khi uốn, duỗi

Kella Karatin – Dưỡng Keratin dùng trước khi uốn, duỗi. Hàm chứa đậm đặc chất Karatin, là một loại chất sừng có trong thành phần tư nhiên của tóc. Khi xịt Karatin, tóc sẽ được bổ xung lượng Karatin đã bị mất trong quá trình Uốn Duỗi Nhuộm, tóc trở lên nặng hơn, khỏe hơn. Và chỉ lúc này việc Uốn hay Duỗi mới đạt kết quả như ý muốn. Cách dung: Xịt vào phần đuôi tóc hư tổn một lượng vừa phải. Sau đó mới tiến hành kỹ thuật Uốn hay Duỗi.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.