Now Reading
Lakmé Ultra Red Treatment – Dầu xả/ hấp giúp chữa trị và bảo vệ mái tóc được nhuộm tông màu đỏ và mahogany

Lakmé Ultra Red Treatment – Dầu xả/ hấp giúp chữa trị và bảo vệ mái tóc được nhuộm tông màu đỏ và mahogany

Lakmé Ultra Red Treatment – Dầu xả/ hấp giúp chữa trị và bảo vệ mái tóc được nhuộm tông màu đỏ và mahogany. Đem lại mái tóc siêu sáng bóng và giữ màu tóc lâu hơn

Giá: 453.000 VNĐ/250ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.