Now Reading
Landoll Area 51 Gel Extra Strong – Gel tạo kiểu làm phồng tóc

Landoll Area 51 Gel Extra Strong – Gel tạo kiểu làm phồng tóc

Gel tạo kiểu làm phồng tóc. Định hình cấu trúc tóc và tạo độ phồng hoàn hảo. Giữ cứng và kiểm soát tốt kiểu tóc.

Giá: 398.000 VNĐ/100ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.