Now Reading
Oway Infine Creative Strong Style – Gel tạo kiểu

Oway Infine Creative Strong Style – Gel tạo kiểu

Giúp tạo kiểu linh hoạt và độ giữ trung bình. Gel lý tưởng cho việc giữ sóng tóc, lọn tóc quăn. Mang đến độ bóng và lọn tóc đẹp, cho tóc cảm giác nhẹ thoáng, không gây dính bết, không cứng và khô tóc.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.