Now Reading
Sophia 3D Color – Màu nhuộm 3D

Sophia 3D Color – Màu nhuộm 3D

Sophia 3D Color – Màu nhuộm 3D. Hệ thống màu nhuộm 3D phong phú và sống động nhờ công nghệ cân bằng màu (ACBT), là cơ sở cho phép màu nhuộm dễ dàng bắt màu nhờ các hạt màu có công thức tương tự cấu trúc tự nhiên của tóc.
Giá: 79.000 VNĐ/100 ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.