Now Reading
Sophia Oxydizer – Oxy trợ nhuộm

Sophia Oxydizer – Oxy trợ nhuộm

Sophia Oxydizer – Oxy trợ nhuộm. Thành phần chính bao gồm chất Hydrogen Peroxide và các thành phần chiết xuất thảo dược, giúp ổn
định nồng độ Ôxy do đó màu nhuộm lên chuẩn và giúp cho sợi tóc nhuộm được sáng, bóng. Màu nhuộm ổn định, tóc giữ màu được lâu.
Giá: 112.000 VNĐ/1000 ml
 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.