Now Reading
Thay đổi để đẹp hơn T5/2013 – Nguyễn Thị Ly

Thay đổi để đẹp hơn T5/2013 – Nguyễn Thị Ly

"Mình dự định để kiểu tóc mới với phần trên thẳng, xoăn nhẹ ở đuôi tóc và nhuộm màu đỏ tím. Gần đây mình có đi làm xoăn nhưng thực sự không hài lòng lắm, hi vọng tham gia chương trình lần này mình sẽ thay đổi thành công"

Link để tham gia trực tiếp chương trình: Thay đổi để đẹp hơn T5/2013

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.