Now Reading
Thay đổi để đẹp hơn T5/2013 – Nguyễn Thị Thơ

Thay đổi để đẹp hơn T5/2013 – Nguyễn Thị Thơ

Biết fanpage qua một người bạn, rất hài lòng vì nó đúng như những gì người bạn đã kể về chương trình, mọi người rất thân thiết và cởi mở với khách hàng. Một năm trở lại đây bạn rất bận nên không có thời gian để chăm sóc tóc, hiện bạn muốn thay đổi để nhìn nữ tính hơn, định nhuộm màu nâu trầm. Thay đổi lớn nhất đấy là quyết định cắt mái bằng nhưng kiểu đấy không còn phù hợp với mình nữa, và bây giờ sẽ nhờ các chuyên gia tư vấn cho kiểu tóc hợp hơn.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.