Now Reading
Thay đổi để đẹp hơn T5/2013 – Nguyễn Thị Thu

Thay đổi để đẹp hơn T5/2013 – Nguyễn Thị Thu

"Công việc bận rộn nên mình càng lười chăm sóc tóc. Nghe bạn giới thiệu nên mình đã đăng ký tham gia chương trình và cảm thấy rất hài lòng. Chọn nhuộm màu nâu đồng và cắt bớt những phần tóc xơ hư tổn, mình hi vọng sẽ trở nên đẹp và tự tin hơn"

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.