Now Reading
Tóc búi thấp đẹp cho cô dâu vào mùa cưới

Tóc búi thấp đẹp cho cô dâu vào mùa cưới

 

 

See Also


Búi thấp vầ rẽ ngôi giữa mang lại sự dịu hiền cho cô dâu. Tuy nhiên hãy chỉ thực hiện kiểu tóc này khi bạn có khuôn mặt cân đối, nếu không muốn thành bà cô  trong lễ cưới của mình.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.