Now Reading
Yunsey Modeling Paste – Sáp tạo kiểu, giữ nếp vừa phải và tái cấu trúc tóc

Yunsey Modeling Paste – Sáp tạo kiểu, giữ nếp vừa phải và tái cấu trúc tóc

Yunsey Modeling Paste – Sáp tạo kiểu, giữ nếp vừa phải và tái cấu trúc tóc.Lý tưởng để tạo kiểu tóc ngắn, kết cấu dạng lỏng giúp dễ dàng khi sử dụng.

Giá:543.000 VNĐ/100ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.