Now Reading
NTMT Thuận An

NTMT Thuận An

NTMT: Nguyễn Kim Phúc 

 

Năm sinh: 1976

Quá trình đào tạo: Học viện Yến Trang, Singapore.

Giảng viên giảng dạy của các hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới. 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

NTMT Thuận An

 

NTMT: Nguyễn Kim Phúc 

Năm sinh: 1976

Quá trình đào tạo: Học viện Yến Trang, Singapore.

See Also

Giảng viên giảng dạy của các hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới. 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.