Now Reading
Artego Hairforce – Mousse giữ nếp tóc cứng

Artego Hairforce – Mousse giữ nếp tóc cứng

Artego Hairforce – Mousse giữ nếp tóc cứng. Sử dụng cho mọi kiểu tóc, giữ nếp tóc cứng, chắc. Công thức tăng cường độ ẩm và giữ nếp lâu dài và làm tóc bóng sáng. Không gây nặng tóc.

Giá: 313.000 VNĐ/250ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.