Ngoài việc phải tránh tuổi kim lâu khi làm nhà, tuổi hoang ốc và hạn tam tai cũng là một điều không thể bỏ qua trước mỗi quyết định quan trọng của cuộc đời.

Tuổi hoang ốc

Tính tuổi hoang ốc, người xưa cũng sử dụng cách tính dựa trên bàn tay hoang ốc, cụ thể như sau:

Bàn tay hoang ốc

Đánh số thứ tự từ 1 đến 6 trên 6 đốt ngón tay của ngón trỏ và ngón giữa như hình vẽ. số 1: kiết đồng nghĩa với tốt, số 2: nghi - tốt, số 3: địa sát - xấu, 4: tấn tài - tốt, 5: thọ tử  - xấu, 6: hoang ố - xấu.

Bắt đầu đếm từ tuổi thứ 10 ở đốt 1, 11 tuổi ở đốt 2, 12 tuổi ở đốt 3, 13 tuổi ở đốt 4, 14 tuổi ở đốt 5…đến 19 tuổi dừng lại ở đốt 4.

Từ 20 tuổi lại bắt đầu ở đốt 2, 21 tuổi ở đốt 3, 29 tuổi ở đốt 5…

30 tuổi bắt đầu tính từ đốt số 3…cứ như vậy mà tính cho tới số tuổi hiện tại của gia chủ.

 Nếu số tuổi hiện tại dừng ở đốt số 1, số 2, số 4 là tốt, số 3, 5, 6 là xấu.

Năm tam tai

 

Những người tuổi thân, tý, thìn bị tam tai vào các năm dần, mão, thìn.

Tuổi dần, ngọ, tuất gặp tam tai vào các năm thân, dậu, tuất.

Những người tuổi tỵ, dậu, sửu gặp tam tai vào các năm hợi, tý, sửu.

Những người tuổi hợi, mão, mùi thì bị tam tai vào các năm tỵ, ngọ, mùi.

Những năm bị tam tai thì không được làm nhà.

Chọn tuổi làm nhà phải chọn sao cho vừa không bị kim lâu, địa sát, thọ tử, hoang ốc, vừa không bị tam tai.

 

Tính sẵn tuổi kim lâu:

12,15,17,19,21,24,26,28,30,33,335,37,39,

42,44,46,48,51,53,55,60,62,64,66,69,71,73,75.

Tính sẵn tuổi hoang ốc:

12,14,15,18,21,23,24,27,29,30,32,33,36,38

,39,41,42,45,47,48,50,51,54,57,60,63,65,66,69,72,74,75

 

 

 

 

 

 

 

 Bài cùng chuyên mục

Bình Luận

Viết nhận xét

Tên
Email
dich vu thiet ke website dịch vụ thiết kế website