Now Reading
Goldwell Unlimitor – Wax dạng xịt

Goldwell Unlimitor – Wax dạng xịt

Goldwell Unlimitor – Wax dạng xịt dễ dàng tạo kiểu sáng tạo với các lọn nhỏ. Kết hợp đặc tính giữ nếp của wax với cách sử dụng đơn giản ở dạng xịt. Dưỡng màu và đặc biệt nhanh khô

Giá: 260.000VNĐ/150ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.