Now Reading
K-Straight Ionic – Thuốc ép siêu thẳng

K-Straight Ionic – Thuốc ép siêu thẳng

K-Straight Ionic- Thuốc ép siêu thẳng là bộ sản phẩm làm thẳng tóc, áp dụng những công thức tiên tiến nhất giúp cho mái tóc thẳng được bền lâu có qua quá trình kích nhiệt. Có xịt dưỡng kích nhiệt bằng hoạt tính cationic bảo vệ tóc khỏi sức nóng của máy là trong khi duỗi tóc)

Giá: 746.000VNĐ

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.