Now Reading
Landoll Fiber Paste – Sáp cứng tạo kiểu kiểm soát lọn tóc

Landoll Fiber Paste – Sáp cứng tạo kiểu kiểm soát lọn tóc

Landoll  Fiber Paste –  Sáp cứng tạo kiểu kiểm soát lọn tóc. Công thức dạng sáp mềm cho mái tóc độ bóng và sự hoàn hảo cho việc tạo kiểu 1 mái tóc ngắn. Đảm bảo 1 độ cứng và độ giữ kiểu lâu cho tất cả các kiểu vuốt. Hoàn hảo hơn cho những mái tóc thưa mỏng.

Giá:  220.000VNĐ / 100ml

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.