Now Reading
20 khoảnh khắc ấn tượng tại International Hair Artist Award 2019

20 khoảnh khắc ấn tượng tại International Hair Artist Award 2019

Cùng Tóc Đẹp dõi theo dòng thời gian của International Hair Artist Award 2019 – buổi biểu diễn có 1-0-2 trong lịch sử tổ chức show tóc của Việt Nam qua những bức hình ấn tượng nhất!

Ban chuyên đề Tóc Đẹp

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Tạp chí Tóc Đẹp. All Rights Reserved.